Ultima Autospa Microfiber Applicator

  • Thương hiệu: Ultima, Mỹ
  • Dòng sản phẩm : Chăm sóc xe ô tô
  • Nơi sản xuất:  Mỹ

215.000

Premium microfiber sponge specifically designed to properly apply Ultima Paint Guard Plus clear sealant.